trap op berg

Partner4u heeft zich vanuit haar jarenlange ervaring in HRM vraagstukken, gespecialiseerd in preventie, waarbij ontwikkeling van medewerkers en daarmee de organisatie centraal staat.

Vraagt u zich wel eens het volgende af?

 

 • Hoe voorkom ik ziekteverzuim?
 • Hoe houd ik de werksfeer goed?
 • Wat kan ik doen om mijn medewerkers gemotiveerd te houden?
 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen?
 • Conflict, wat nu?

De thema’s waarbinnen partner4u graag haar steentje bijdraagt:

 • Communicatie, - en coachvaardigheden ontwikkelen bij leidinggevenden
 • Intervisie
 • Ontwikkel c.q. loopbaangesprekken medewerkers
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke ontwikkeling medewerkers middel coaching (zie coaching)
 • Coaching bij (dreigend) uitval door stress, overspanning en burn-out (zie coaching en re-integratie)

Vraagt u zich wel eens het volgende af?

 

 • Hoe voorkom ik ziekteverzuim?
 • Hoe houd ik de werksfeer goed?
 • Wat kan ik doen om mijn medewerkers gemotiveerd te houden?
 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen?
 • Conflict, wat nu?

De thema’s waarbinnen partner4u graag haar steentje bijdraagt:

 • Communicatie, - en coachvaardigheden ontwikkelen bij leidinggevenden
 • Intervisie
 • Ontwikkel c.q. loopbaangesprekken medewerkers
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke ontwikkeling medewerkers middel coaching (zie coaching)
 • Coaching bij (dreigend) uitval door stress, overspanning en burn-out (zie coaching en re-integratie)
Communicatie en coachvaardigheden leiding en management

Leidinggevenden/managers zijn belangrijke sleutelfiguren in het succes van een organisatie. Zij ’dragen’ de organisatie, maar door uiteenlopende redenen lukt het niet altijd om aan de werknemers dusdanige (bege-)leiding te geven dat er sprake is van succes. Partner4u biedt communicatie, - en leiderschapstrainingen aan voor zowel leidinggevenden op de werkvloer, als het midden, en hoger management. Ook kan worden ingezet op individuele coaching voor persoonlijke ontwikkeling en het functioneren te verbeteren. Zie coaching.

Neem contact op met Partner4u.

Intervisie

Intervisie is altijd verbonden met professionalisering en verbetering. Verbetering van individuen, van teams en van organisaties. Bij intervisie staan vraagstukken rondom werkstijl en daarop van invloed zijnde persoonlijke of professionele opvattingen centraal.

 

Tijdens intervisie wordt men zich bewust van de eigen persoonlijke stijl en opvattingen in het werk. Deze opvattingen zijn vaak (nog) onbewuste denkbeelden die een persoon sturen in zijn handelswijze. Ze spelen een cruciale rol in de wijze waarop iemand het werk aanpakt en hebben daardoor weer invloed op de organisatie. Tijdens intervisie helpt men elkaar bij het ontdekken van het eigen handelen, zodat verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Intervisie is altijd verbonden met professionalisering en verbetering. Verbetering van individuen, van teams en van organisaties. Bij intervisie staan vraagstukken rondom werkstijl en daarop van invloed zijnde persoonlijke of professionele opvattingen centraal.

 

Tijdens intervisie wordt men zich bewust van de eigen persoonlijke stijl en opvattingen in het werk. Deze opvattingen zijn vaak (nog) onbewuste denkbeelden die een persoon sturen in zijn handelswijze. Ze spelen een cruciale rol in de wijze waarop iemand het werk aanpakt en hebben daardoor weer invloed op de organisatie. Tijdens intervisie helpt men elkaar bij het ontdekken van het eigen handelen, zodat verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

quote partner4u

Het doel daarbij is dat de casusinbrenger persoonlijk kan groeien, doordat hij wordt geholpen de eigen strategie te toetsen, afstand neemt van de feitelijke situatie en aangemoedigd wordt om te experimenteren in gedrag en rol.

 

Er zijn verschillende methoden van intervisie. Partner4u kijkt graag samen met u wat voor uw (management-)team passend is en begeleidt u bij een goede implementatie en kan desgewenst de rol van procesregisseur op zich nemen.

Neem contact op met Partner4u.

Ontwikkel, - c.q. loopbaangesprekken medewerkers

Het is aan te bevelen om medewerkers te stimuleren om periodiek stil te staan bij waar ze nu staan in hun loopbaan en hoe zij hun toekomst zien. Eventueel met een competentieonderzoek of werkstijlenonderzoek als uitgangspunt.

 

Zit iemand op de juiste plek in de organisatie? Ervaart iemand werkgeluk? Wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen? Weet je waar je goed in bent of is er competentie onderzoek nodig? Kan je deze functie uitvoeren tot AOW gerechtigde leeftijd? Zo niet, wat dan wel? En hoe bereik je dat? Is er scholing nodig? Hoe is de werk-privé balans? Zijn er belemmerende factoren in het werk?

 

Doel is dat medewerkers nadenken over hun toekomst, daar bewust keuzes in maken, (ontwikkel-)doelen stellen en eigenaarschap ervaren in het eigen functioneren en zo nodig daar ook actie op ondernemen. Bovenstaande past ook goed binnen het thema Duurzame inzetbaarheid.

Neem contact op met Partner4u.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, ook wel levensfasebewust personeelsbeleid wordt steeds belangrijker voor organisaties en medewerkers.

 

Er zijn vele definities, de kern is dat het gaat om medewerkers, om hun ontwikkeling en groei, en het gezond en fit zijn om te werken in huidige en toekomstige arbeidssituaties.

Zowel werkgever als werknemer hebben hierin een rol.

oranje alg op rots partner4u

Duurzame inzetbaarheid, ook wel levensfasebewust personeelsbeleid wordt steeds belangrijker voor organisaties en medewerkers.

 

Er zijn vele definities, de kern is dat het gaat om medewerkers, om hun ontwikkeling en groei, en het gezond en fit zijn om te werken in huidige en toekomstige arbeidssituaties.

Zowel werkgever als werknemer hebben hierin een rol.

Als werkgever voer je een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit betekent dat je investeert in de ontwikkeling van je medewerkers, zodat ze nu en in de toekomst van toegevoegde waarde blijven. Of ze nu binnen je organisatie blijven of naar een andere organisatie gaan.

 

De rol van de medewerker is dat hij of zij zelf gemotiveerd moet zijn om deze ontwikkeling door te maken. Maar ook om zijn of haar ambities uit te spreken en eigenaarschap te nemen voor zijn/haar loopbaan. Met deze gegevens bepalen jullie hoe de ontwikkeling eruit gaat zien.

 

Partner4u heeft ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten rondom duurzame inzetbaarheid, waarbij ingezet wordt op bewustwording en educatie ten aanzien van thema’s als levensstijl, behouden van vitaliteit, energiebalans en eigenaarschap nemen voor je loopbaan. Samen kom je verder!

Neem contact op met Partner4u.

Kosten HRM

Gezien het maatwerk betreft wordt er een offerte op maat aangeboden.