Reïntegratie

Als u ziek bent en u kunt weer een begin maken met werken in eigen functie of in aangepast werk, dan spreken we van reïntegratie.

Soms verloopt de reïntegratie niet naar verwachting van werknemer of werkgever. Of het blijkt niet mogelijk om terug te keren in eigen werk en is er geen geschikte functie beschikbaar bij huidige werkgever. 

Partner4u biedt individuele coaching/begeleiding bij reïntegratie of dit nu binnen 1e spoor of 2e spoor is. Wij kennen de stappen binnen de Wet verbetering poortwachter en helpen u graag de stap te zetten naar nieuw werkplezier. Intern (1e spoor) of extern (2e spoor).

 

1e en 2e spoor

Doel van de Wet Verbetering Poortwachter is om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren.

Dit kan binnen het huidige bedrijf of bij een ander bedrijf. Er moet eerst gekeken worden of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan in huidige of andere beschikbare functie. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. Lukt het niet om uw werknemer binnen het huidige bedrijf te re-integreren (in de oude of een andere geschikte functie) dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar werk bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd. Zodra duidelijk is dat een eerste spoor niet haalbaar zal zijn, wordt het 2e spoor traject ingezet.

 

Bij dreigend uitval

Het kan ook zijn dat u (nog) niet ziek bent en wel tegen zaken op het werk aan loopt, waardoor u naar de toekomst toe mogelijk zult uitvallen, als er niets verandert. Dit is voor niemand wenselijk en het is dan ook belangrijk om dit bespreekbaar te maken.

Dreigend uitval kan allerlei oorzaken hebben. Wat het ook is, het is belangrijk dat de oorza(a)k(en) zoveel als mogelijk worden weggenomen. De oplossing zit zelden in één persoon, veelal zal ook de (werk-)omgeving/organisatie en de personen die daar een belangrijke rol in spelen onderdeel zijn van de oplossing.

Partner4u is gespecialiseerd in zowel coaching en HRM, door deze combinatie, is er kennis in huis om zowel u als werknemer, als u als leidinggevende of werkgever in deze inzicht te geven in welke stappen er moeten worden gezet om de situatie te verbeteren, waardoor er een win-win situatie ontstaat.

met oog voor