Loopbaantraject & Outplacement

Loopbaancoaching & Outplacement

Loopbaancoaching

Een loopbaancoach traject is maatwerk en wordt geheel op uw wensen en behoefte afgestemd. Dit gaat van enkele gesprekken tot een compleet traject. 

Een compleet loopbaanbegeleidingstraject bestaat in de basis uit 7 individuele bijeenkomsten met een doorlooptijd van 4-6 maanden. Daar binnen is het maatwerk. We beginnen met de “mens” en werken toe naar de “werkmens”. Middels beproefde methodiek zetten we oefeningen en analyses in. Het doel van het traject is dat u inzicht krijgt in “wie ben ik?” “wat wil ik?” en “wat kan ik?”

We beginnen bij uw persoonlijke drijfveren. Waarom bent u zoals u bent? Welke dingen belemmeren u? Van daaruit maken we een koppeling naar werkwaarden. Wat past bij u? Welke werkwaarden zijn voor u belangrijk? En in de laatste fase kijken we gericht naar welke functies/ taken bij u passen. We gaan daarmee van mens naar werkmens. Er wordt afgesloten met een persoons, – en beroepsprofiel, een geoptimaliseerd CV en persoonlijk actieplan.

Het eindresultaat is dat u na dit traject een duidelijk perspectief heeft en “gedragen” een vervolg kan geven aan uw loopbaan.

Outplacement
Een outplacement traject bestaat uit een compleet loopbaanbegeleidingstraject (zie hierboven) waarna aanvullend wordt ingezet op maatwerk begeleiding ten aanzien van het persoonlijke actieplan (resultaat loopbaanbegeleidingstraject) waaronder het naar buiten treden, netwerken en het daadwerkelijk solliciteren. Dit door middel van job hunting en het geven van maatwerkmodules ten aanzien van netwerken, het nieuwe solliciteren, social media, elevator pitch, jezelf presenteren, gesprekken voeren. Daarnaast wordt er online begeleiding geboden bij onder andere het checken en optimaliseren van brieven.

In geval de uitkomst van het eerste deel (loopbaanbegeleidingstraject) is dat u een eigen bedrijf wilt starten, dan is de begeleiding daar op gericht. U moet dan onder andere denken aan begeleiding bij het opstellen van een ondernemingsplan, netwerken, inrichten administratie, contacten leggen en marktonderzoek.

Uiteraard speelt bij het succesvol vinden van een andere baan ook de arbeidsmarkt en het vacature aanbod een rol. Ons netwerk bij bedrijven in Noord-Nederland kan daarbij behulpzaam zijn. Wij kunnen geen baangarantie geven, gezien iemand altijd zelf het gesprek zal voeren. Het is wel goed om te weten dat ons scoringspercentage op dit moment 75% is.

Tarieven
Gezien het maatwerk betreft wordt er na het eerste ‘gratis’ kennismakingsgesprek een offerte op maat aangeboden. Daarbij geldt dat alle tarieven exclusief BTW zijn en inclusief materiaal, tests, ondersteuning, online begeleiding, voorbereiding, uitwerking en opdrachten. Doorlooptijd: contactmomenten om de 2 weken, vakanties uitgezonderd.

met oog voor