Coaching & Training

Coaching & Training 

    • Maatwerk trainingen op het gebied van communicatie en teamvorming;
    • Individuele,- en teamcoaching;
    • Leiderschapstraining (management);
    • Cursus/training leidinggeven op de werkvloer (voorman functies / afdelingshoofden / coördinatoren) (lees verder=>

Leidinggevenden/managers zijn belangrijke sleutelfiguren in het succes van een organisatie. Zij ’dragen’ de organisatie, maar door uiteenlopende redenen lukt het niet altijd om aan de werknemers dusdanige (bege-)leiding te geven dat er sprake is van succes. Partner4u biedt trainingen en individuele coachingstrajecten voor leidinggevenden om hen ‘tools’ te geven hoe zij vaak met eenvoudige aanpassingen in de uitvoering van hun taken succesvolle leidinggevenden kunnen zijn. Na een eerste tijdsinvestering, zal met minder tijd meer succes worden behaald.

Teamcoaching kan worden ingezet als een team niet optimaal met elkaar samenwerkt. Afhankelijk van de oorzaak wordt ingezet op onder andere gebruik maken van elkaars kracht, vertrouwen, verwachtingen, conflict hantering, aanspreken op/feedback geven en ontvangen en werkwijze.
Bij teamcoaching worden ook creatieve werkvormen ingezet.

Daarnaast is een van de specialismen coaching van individuele medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van disfunctioneren of persoonlijke ontwikkeling.

 

met oog voor