Scan personele zaken NU

Scan personele zaken

Middels het afnemen van een HR risico scan van uw bedrijf worden alle bestaande HR zaken voor u in kaart gebracht. Dit geeft de stand van zaken weer in de vorm van een nulmeting.

Het geeft u inzicht in wat afdoende is geregeld en in beleid geborgd en waar hiaten zitten. In de zin van het kunnen behalen van uw eigen doelstellingen en ook of uw beleid voldoet aan de geldende wet,- en regelgeving. postitlila

Wij verkrijgen de informatie deels door het opvragen van basisgegevens en er worden een aantal interviews gehouden met directieleden en medewerkers. Hierna wordt er een schriftelijke rapportage opgesteld.

Per onderwerp worden de huidige stand van zaken beschreven, de bijbehorende risico’s benoemd en volgt een advies.

Een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen:

   • Personele cijfers
   • Werving&selectie
   • Functiemanagement
   • Talentontwikkeling
   • Communicatie
   • Arbo/Verzuimbeleid
   • Personeelsinformatie
   • Strategisch personeelsbeleid 

Resultaat
Inzicht in waar u nu staat en wat er nodig is op het gebied van organisatie en personeelsontwikkeling om succesvol uw doelstellingen te realiseren.

met oog voor